SPG köper detaljplanelagd mark för utveckling av seniorboende i Sandefjord centrum

20 dec 2016

SPG köper genom sitt dotterbolag SPG Omsorg, bolaget Møllersgate AS. Møllersgate AS äger flera fastigheter i ett centralt beläget kvarter i Sandefjord centrum. Fastigheterna har en detaljplan som medger cirka 5 000 kvm boa och är idag uthyrda till flera mindre lokala aktörer. Planen är att fastigheterna allt eftersom ska rivas för att möjliggöra byggnation av ett eller flera hyreshus. I tillägg ska parkering byggas under mark.

SPG har pågående förhandlingar med både privata och kommunala aktörer som potentiella hyresgäster för de planerade bostäderna.

”Detta är ett spännande förvärv för vår satsning inom vård- och omsorgsmarknaden”, säger SPGs VD Knut Holte. ”Vi upplever en kraftig efterfrågan på seniorboende i de största orterna i både Norge och Sverige. Vi söker därför efter centralt belägna tomter med kort avstånd till kollektivtrafik, butiker och övrig service. Tomten i Møllersgate uppfyller alla dessa investeringskriterier och vi ser fram emot att utveckla ett seniorboendekoncept i Sandefjord centrum”.

SPG Omsorg har arbetat fokuserat inom denna sektor sedan 2010 och har idag en portfölj på 52 fastigheter i Skandinavien. Portföljen inkluderar sjukhus, vårdboenden och förskolor. Fastigheterna har hyreskontrakt med solida privata aktörer samt kommunala/statliga aktörer.