SPG ingår avtal avseende råmark i Tumba, Botkyrka om 110 000 kvm

15 sep 2016

Scandinavian Property Group (SPG) har idag drygt 2 000 hyresrätter och bostadsrätter under projektering och produktion i Stockholm, Uppsala, Sundsvall, Karlstad, Örebro, Nykvarn och Malmö. Målsättningen är att fortsätta investera i nya bostadsprojekt och växa ytterligare i segmentet.

SPG har ingått avtal om ytterligare ett projekt som är beläget i området Kassmyra i Tumba, Botkyrka kommun och omfattar en yta om totalt 110 000 kvm. Detaljplaneprocess pågår om en första etapp omfattande cirka 45 000 kvm BTA avsedd för flerfamiljshus samt förskola. En blandad bebyggelse av både hyresrätter och bostadsrätter kommer att uppföras och utgöra ett helt nytt bostadsområde i Tumba. Vid färdigställande av första etappen kommer området omfatta cirka 500 bostäder. Det nya området förväntas vara klart årsskiftet 2019/2020 och parallellt kommer ytterligare planprocess att drivas för en andra etapp som vid färdigställande kommer omfatta ytterligare 1 500 bostäder.

”Vi är väldigt glada över att ha förvärvat ett stort område i stockholmsregionen som ger oss möjlighet att över flera år fortsätta att uppföra kvalitativa och attraktiva bostäder” säger Christian Olofsson, VD SPG.