Scandinavian Property Group förvärvar bostadsbyggrätt i Sundsvall om 5300 kvm BTA

12 apr 2016

Scandinavian Property Group (SPG) startade under 2012 en satsning på att utveckla bostäder i regionstäder i Sverige. SPG har idag drygt 2 200 hyresrätter och bostadsrätter under projektering och produktion i Stockholm, Uppsala, Karlstad, Örebro, Nykvarn och Malmö. Målsättningen är att fortsätta investera i nya bostadsprojekt och växa ytterligare i segmentet.

Fastigheten ligger centralt i Sundsvall och är en del av utvecklingen av området Norra Kajen i Sundsvall. Med en direkt anslutning till vatten på Norra kajen bedöms fastigheten ha ett av de bästa lägena i Sundsvall med närhet till både centralstation, universitetet, samt Sundsvalls breda utbud inom service och handel. Kommunens mål med omvandlingen av Norra Kajen är att skapa en attraktiv, ekologisk och hållbar stadsdel.

”Sundsvall är en mycket attraktiv stad ur flera perspektiv och vi är glada för att vara en del av den fortsatta utvecklingen av Sundsvall genom satsningen i Norra Kajen säger Christian Olofsson, VD SPG. Projektet och området är väl genomarbetat av Sundsvalls kommun. Politiker och tjänstemän upplevs som väldigt professionella med en väl förankrad vision om hur Sundsvall skall fortsätta att utvecklas och har genom processen varit en väldigt viktig del i varför SPG väljer att investera i Sundsvall. Vår ambition är att fortsätta investera i Sundsvall både i såväl hyresrätter som bostadsrätter.”