Scandinavian Property Group säljer för 700 Mkr i Kungsängen och i Karlstad

13 jan 2016

Scandinavian Property Group (SPG) har tecknat avtal med Slättö om försäljning av två bostadsfastigheter belägna i Karlstad respektive Kungsängen, Upplands-Bro. Den totala transaktionsvolymen uppgår till drygt 700 Mkr. Eversheds har varit rådgivare till SPG i transaktionen.

SPG ska uppföra fastigheterna och byggstart sker under årets första kvartal. Projektet i Karlstad omfattar cirka 200 lägenheter i Inre Hamn och är en vidareutveckling av den första etappen som färdigställdes under tredje kvartalet ifjol. I Kungsängen uppförs cirka 200 hyresrätter i området Norrboda där SPG samtidigt uppför cirka 140 bostadsrätter. I Karlstad planerar SPG också borätter, cirka 70 lägenheter i direkt anslutning till hyresrätterna. Samtliga hyresrätter byggs enligt miljöklass silver och beräknas vara färdigställda under början av 2018.

– Vi är glada att göra ytterligare en affär med Slättö. Vad gäller Karlstad är det en naturlig affär då de förvärvade vårt första projekt i området. I Kungsängen blir det första projektet för SPG med nästan 350 bostäder i olika upplåtelseformer vilket känns mycket spännande. Då vi har genomfört ett projekt tillsammans med Slättö sedan tidigare är jag övertygad om att vi genom denna affär kan skapa bra projekt tillsammans i såväl Karlstad som Kungsängen, säger Christian Olofsson, VD på SPG.

Slättö äger sedan tidigare 167 lägenheter på Bryggudden i centrala Karlstad. I november förvärvades ytterligare cirka 216 lägenheter vid Kanikenäsholmen av Magnolia. I och med affären med SPG kommer Slättö vid färdigställandet äga knappt 600 lägenheter i Karlstad. I Kungsägen äger Slättö sedan tidigare 54 lägenheter, vilka hyrs av försvarets personalbostads-stiftelse, MHS- bostäder, som i sin tur hyr ut lägenheterna till soldater som arbetar eller utbildar sig på orten.