Ny grafisk profil

20 nov 2015

Till våra kunder och samarbetspartners,

Scandinavian Property Group (SPG) firade sitt 10 års jubileum förra året och har under de senaste månaderna arbetat fram en ny grafisk profil och hemsida för att ge en bättre förståelse av:

1. Vilka marknadssegment vi är verksamma inom
2. Fastighetsportföljen
3. Genomförda projekt
4. Senaste nyheterna
5. Presentation av vårt team i Oslo och Stockholm

SPG har idag en fastighetsportfölj på ca 7 mdkr under utveckling/förvaltning i Norge, Sverige och Danmark.

Vi har under de senaste 12 månaderna realiserat projekt för totalt ca 2 mdkr, med god avkastning för våra investerare. Detta hade inte varit möjligt utan våra kompetenta samarbetspartners, långsiktiga och industriella investerare samt våra goda bankrelationer.

Idag har bolaget i huvudsak tre fokusområden inom Skandinavien:

1. Bostäder: Utveckling av bostäder med hög kvalitet, grön profil och smarta planlösningar.

2. Omsorgsfastigheter: Industriell aktör inom utveckling och förvaltning av vårdfastigheter, förskolor, sjukhus, specialboenden och vårdcentraler.

3. Projektutveckling: Utveckling av kontor och handel.

Besök gärna vår nya hemsida: www.spg.se, där ni finner ytterligare information om SPG samt kontaktinformation till vårt team.