Scandinavian Property Group genomför nytt förvärv i Karlstad

26 maj 2015

Scandinavian Property Group (SPG) har sedan 2012 fokuserat på att bygga miljövänliga, högkvalitativa hyresrätter i regionstäder. Bolaget har idag cirka 1.000 lägenheter under produktion i Karlstad, Örebro, Malmö och Stockholm. I sommar färdigställs ett projekt om 12.500 kvm i Inre Hamn i Karlstad, med succesiv inflyttning fram till september.

Från AB Anders Löfberg har SPG, med Eversheds som juridisk rådgivare, köpt angränsande mark som möjliggör utveckling av ytterligare 21.000 kvm BTA i Karlstad

– För SPG är det glädjande att första etappen snart är färdigställd. Av de 167 lägenheterna återstår endast ett fåtal trots att inflyttningen sker fram till september i år. Ett tecken på att vår produkt uppskattas av människor i Karlstad. Den nya etappen har vi för avsikt att påbörja under Q4. Det kommer inte enbart vara hyresrätter utan även innehålla olika servicetjänster, säger Knut Holte, Managing Partner SPG.

Han tillägger:

– Inre Hamnen utvecklas till att bli Karlstads attraktivaste stadsdel. Att vi nu kan fortsätta utvecklingen känns mycket inspirerande. Under hösten har vi som målsättning att påbörja byggnationen av cirka 13 500 kvm BTA och vi räknar med cirka 200 lägenheter.

– Vi sitter nu i förhandling om ytterligare tre byggrätter som vi hoppas kunna slutföra innan sommaren. Totalt inklusive Karlstad hoppas vi kunna förvärva detaljplanerad mark om cirka 90.000 kvm BTA under första halvåret, avslutar Knut Holte.