Scandinavian Property Group avtalar stort med H&M i Karlstad

2 jul 2014

Scandinavian Property Group (SPG) har hyrt ut 90 procent av tillkommande handelsyta i Nya Arkaden på Drottninggatan i centrala Karlstad. Byggstart planeras ske i höst. Nya Arkaden som består av fastigheterna Mercurius 15 samt Mercurius 16 omfattar sedan tidigare cirka 6 200 kvm uthyrbar yta. Genom nybyggnation på Mercurius 16 tillkommer cirka 3 700 kvm uthyrningsbar yta.

Avtalet med H&M gäller en ny fullkoncept butik i två plan om drygt 3 000 kvm. Utöver detta avtal har SPG kontrakterat ytterligare en aktör avseende etablering av en saluhall, vilket blir en viktig beståndsdel i utformningen av nya Arkaden. Efter detta kommer nya Arkaden att bestå av cirka 10 000 kvm kommersiella lokaler varav 65 procent utgörs av handel.

Mercurius 15 förvärvades under 2010 av SPG med målsättningen att skapa ett nytt handelskvarter i centrala Karlstad. Under samma år förvärvades även Mercurius 16, med målsättningen att uppnå en kritisk massa av handelsyta samt ökad tillgänglighet genom sitt exceptionella läge i en av Sveriges starkaste regionstäder.

Under innehavstiden har SPG avyttrat bostäder genom tredimensionell fastighetsbildning samt genomfört investeringar i samband med etableringen av SBABs regionkontor.