Scandinavian Property Group förvärvar vårdcentral i Gnesta

4 dec 2013

Scandinavian Property Group (SPG) har förvärvat fastigheten Gnesta 32:8 från Landstinget Sörmland.

Fastigheten omfattar cirka 7 400 kvm som utgörs huvudsakligen av en vårdcentral och ett äldreboende. I samband med förvärvet har SPG tecknat ett nytt hyresavtal med Landstinget Sörmland avseende vårdcentralen.

Under 2010 inledde Scandinavian Property Group (SPG) sin satsning på vård- och omsorgsfastigheter i Norden och äger idag fastigheter i Sverige, Norge och Danmark.

Upprättandet av bolaget SPG Vård Sverige är en del av SPGs satsning på vård- och omsorgsfastigheter i Norden. Förvärvet av fastigheten i Gnesta är bolagets första förvärv.

”–Vi är glada över att få möjligheten att förvärva fastigheten i Gnesta. Vi ser fram emot att utveckla fastigheten och inleda ett nära samarbete med våra hyresgäster. Vi arbetar just nu aktivt med att finna ytterligare förvärv till SPG Vård Sverige där vi kan inleda samarbeten med nya hyresgäster” säger Knut Holte, Managing Partner SPG.