Scandinavian Property Group förvärvar ett av Skandinaviens största privata sjukhus i Köpenhamn

18 okt 2012

Scandinavian Property Group (SPG) etablerade 2010 ett fastighetsbolag med fokus på vård och omsorgssektorn. Målsättningen är att förvärva fastigheter/portföljer i hela Skandinavien. En viktig del av satsningen är att etablera långsiktiga samarbeten med ledande aktörer på marknaden, detta genom att ingå samarbetsavtal. Största samarbetspartnern är per idag Aleris.

SPG förvärvar nu en fastighet genom köp av Hamlets (Aleris) sjukhus i Köpenhamn. Sjukhusets yta är ca. 10.000 kvm och är per idag Skandinaviens största privata sjukhus.

“Köpet bidrar till att stärka vår position som ett av de ledande fastighetsbolagen inom vård och omsorgssektorn” säger Knut Holte, Managing Partner SPG. “Vår bedömning att efterfrågan på moderna omsorgsfastigheter kommer fortsätta att öka. För att lösa den kommande efterfrågan krävs att samarbetet och interaktionen mellan privat och offentliga aktörer fortsätter att utvecklas.”

“Under 2013 kommer vi öka vår portfölj i hela Norden. Senaste förvärvet i Sverige gjorde vi 2010, under 2011 och 2012 har vi förvärvat fastigheter i främst Norge och nu Danmark. I Sverige kommer vi påbörja nya projekt under 2013. Vi skall vara en partner för såväl den privata som den offentliga sektorn. Oavsett om det avser äldreboende, LSS-boende eller barnomsorg så skall SPG vara en attraktiv samarbetspartner”, säger Knut Holte.

SPG förvärvar fastigheten i Köpenhamn från de danska pensionbolagen Danica Ejendomselskab och PFA Pension.