Världen förändras snabbt. Vi gör oss redo att möta de nya behoven.

Scandinavian Property Group (SPG) är idag en av Skandinaviens ledande fastighetsutvecklare. Bolaget grundades år 2004 och har sedan starten genomfört transaktioner om cirka 60 miljarder kronor – och levererat mycket god riskjusterad avkastning till våra investerare. Vår strategi bygger på tre tydliga fokusområden; bostad, omsorg och projektutveckling.

Fokusområden

Bostad

Utveckling av bostäder i Norge och Sveriges största städer och växande regionstäder.

Omsorg

Utveckling av omsorgsfastigheter i nära partnerskap och väl utvecklat samarbete med ledande aktörer inom sjukvård, omsorg, äldreboenden, förskolor och skolor.

Projektutveckling

Utvecklingsprojekt av befintlig byggnation, med fokus på centralt belägna kontors-, bostads- och handelsfastigheter med utvecklingspotential i Skandinaviens största städer.

Integritet

Ett professionellt och etiskt tillvägagångssätt skapar förutsättningar för att utveckla SPG till en av de mest framgångsrika aktörerna på den skandinaviska fastighetsmarknaden.