Stad: BTA: kvm Fastighetsbeteckning: Förvärvstidpunkt: Typ av fastighet: Antal bostäder: Status: Hyresgäst:

SPG är en industriell aktör på den Skandinaviska fastighetsmarknaden inom bostäder omsorgsfastigheter och projektutveckling

Visa som bilder Alla projekt

SPG utvecklar bostäder med hög kvalité, grön profil och smarta planlösningar i Stockholm, växande regionstäder i Sverige samt i Oslo.