SPG Omsorg
Norge

Typ av fastighet: Samhällsfastigheter inom vård och skola BTA: 50000 kvm