Nykvarns Vårdcentral
Nykvarn

Typ av fastighet: Vårdcentral Byggstart: 2015 Inflyttning: Q2 2017 Antal bostäder: 1 BTA: 2800 kvm

Den 15 januari 2014 vann en ny detaljplan laga kraft avseende Nykvarn Centrum. Detta innebär starten för en omfattande förnyelse och modernisering av Nykvarns Centrum. Målsättningen är att förädla och utveckla lokalcentrumet till en attraktiv och komplett handelsplats genom att bygga nya fräscha butiker och bostäder.

Totalt omfattar projektet 36 000 kvm BTA som fördelas på cirka 300 bostadslägenheter, 9 500 kvm handel samt vård och 4800 kvm kontor. Ombyggnaden startar i september med nya ledningsdragningar genom och förbi Centrum. Fjärrvärme, tele, optik och el kommer att läggas i gång och cykelvägen parallellt med Centrumvägen. Samtidigt kommer nya vatten och avloppsledningar att dras genom Centrum.

Utbyggnaden kommer att ske etappvis och inleds med en ledningsflytt. Därefter kommer etapp 1 påbörjas dit bland annat Aleris vårdcentral och Distriktstandläkarna kommer flytta. Efter detta kommer byggnaden där vårdcentralen har sin verksamhet idag att rivas och ersättas med nya byggnader, med verksamhet i gatuplaner och bostäder ovanpå.

Nya Nykvarns Centrum kommer att domineras av en relativt småskalig bebyggelse av bostadshus med handel i bottenplan. Cirka 250 nya bostadslägenheter i 4-5 våningshus omgärdade av gårdar med parkkänsla, centralt,  i absolut bästa läge med omedelbar närhet till butiker, restauranger, gym, offentlig service, ungdoms och föreningslokaler samt väl utbyggda kommunikationer.

Detaljinformation

Arkitekt: Reflex Arkitekter Totalentrepenör: Box Bygg AB Projektansvar: SPG

Kontaktpersoner

Carl Zetterqvist Director, Investment & Asset Management +46 709 992 571 *protected email*