SPG Bostad avyttrar två projekt i Kungsängen och Karlstad

januari 2016
BostäderGenerell Information

SPG Bostad, del av Scandinavian Property Group, har tecknat avtal med Slättö om försäljning av två bostadsfastigheter i Karlstad och Kungsängen. SPG skall uppföra fastigheterna och byggstart sker under första kvartalet 2016. I Karlstad uppförs cirka 200 lägenheter i Inre Hamn och är en vidareutveckling av den första etappen som färdigställdes under tredje kvartalet 2015. I Kungsängen uppförs cirka 200 hyresrätter i området Norrboda där SPG samtidigt uppför cirka 140 bostadsrätter. I Karlstad skall SPG förutom hyresrätter uppföra cirka 70 bostadrätter, i direkt anslutning till hyresrätterna.

Samtliga hyresrätter byggs enligt miljöklass silver och beräknas vara färdigställda under början av 2018.

Totala transaktionsvolymen uppgår till drygt 700 miljoner.

Citat från Tobias Emanuelsson:
Vi är glada att göra ytterligare en affär med Slättö. Vad gäller Karlstad är det en naturlig affär då de förvärvade vårt första projekt. I Kungsängen blir det första projektet för SPG med nästan 350 bostäder i olika upplåtelseformer vilket känns mycket spännande. Då vi har genomfört ett projekt tillsammans med Slättö sedan tidigare är jag övertygad om att vi genom denna affär kan skapa bra projekt tillsammans i såväl Karlstad som Kungsängen.

Eversheds har varit rådgivare till SPG Bostad i transaktionen.

Kontaktperson